Loonheffingskorting wel of niet laten toepassen?

De loonheffingskorting geeft je een korting op de te betalen loonbelasting. Je houdt hierdoor bij salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer je deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Meer informatie

Ontvang je een uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO of AOW) dan wordt daar de loonheffingskorting al toegepast. Je geeft dan bij ons aan wij de loonheffingskorting niet moeten toepassen. Heb je geen andere baan of ontvang je geen uitkering? Dan geef je bij ons aan dat wij de loonheffingskorting wel moeten toepassen. Het wordt aangeraden om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar je het hoogste bruto-inkomen ontvangt.

Meer informatie over loonheffingskortingen en loonbelasting, vind je hier.

Wil je voor jouw beeldvorming een blanco loonbelastingverklaring inzien, klik dan hier.

Deze loonbelastingverklaring hoeft hier niet te worden ingevuld en dient puur ter kennisgeving!